headerphoto

JESEŇ s matematikou


24. novembra 2016 si naši druháci zmerali sily v oblasti matematiky. Zapotili sa pri riešení úloh z bežného života. Všetko skvelo dopadlo, pretože dievčatá boli odmenené sladkými cenami.

 

JUVYR 2016


Bratislava 10. 11. 2016

Na 25. ročníku celoslovenského školského podujatia žiakov stredných škôl pod záštitou MŠ SR - „JUNIORSKÉ DNI REMESIEL – JUVYR 2016“ reprezentovalo školu 8 žiakov.

V dekoratívnej tvorbe v súťažnej disciplíne Jesenné variácie v kategórii dospelí obsadila 3. miesto žiačka IV. I triedy Nika Vašková pod odborným vedením majsterky Mgr. Adriany Bodnárovej.

 

Škola módy - výsledky


Vo štvrtok 10. novembra boli vyhlásení v Kulturparku víťazi súťaže „Škola módy“, ktorú pre žiakov základných škôl usporiadala Stredná odborná škola Gemerská 1. Téma výtvarných prác a modelov bola „Z rozprávky do rozprávky“. Súťaže sa zúčastnilo vyše 20 škôl z Košického kraja.

 

Imatrikulácia prvákov


Tentoraz v historickom štýle


Práve týmto aktom sa naši noví spolužiaci stali plnoprávnymi stredoškolákmi. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov (viac foto na fb školy).

 

Navštívili sme Banskú Bystricu


Ak chceš budovať budúcnosť, poznaj svoju minulosť

18. októbra 2016 sa 40 študentov 3. ročníkov a I. NS zúčastnili celodennej exkurzie. Cieľom bolo centrum stredného Slovenska - Banská Bystrica. Prezreli si historické centrum mesta a popoludní navštívili Múzeum SNP. Zaujímavý program pripravili vedúce exkurzie p. prof. Fertaľová, Tomčíková a Liptáková. Študenti prispeli dobrou náladou a všetci spolu strávili príjemný deň.

 

Dni zdravej výživy


Jablko denne pre svoje zdravie

Dni zdravej výživy a zdravého životného štýlu boli v znamení jabĺk. Po tieto dni prebiehali viaceré aktivity od zaujímavých hodín zdravovedy a chémie, cez špeciálne cvičenia na hodinách telesnej výchovy až po prezentáciu o jabĺčkách a ich vplyve na náš organizmus. Okrem nových informácií si študenti mohli skúsiť vyrobiť zaujímavé dekorácie z jabĺk a tiež pokúsiť sa ostrúhať jablko s čo najdlhšou šupkou (rekord 124 cm - I. E).

Tento deň nás inšpiroval k zbieraniu "jablkových" receptov:

 

Správna voľba povolania


Príležitosťou k úspechu je správna voľba povolania

Zúčastnili sme sa najrozsiahlejšej prezentácie možností vzdelávania na stredných školách, pripravenej Košickým samosprávnym krajom. Šiesty ročník podujatia Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu sa konal 11. - 12.októbra v priestoroch Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici.


 

Múza jesene


Súťaž organizovala LeRen – Renáta Lenčešová a OC Galéria

Piateho ročníka súťaže Múza jesene, ktorá sa konala v Košiciach v OC Galéria dňa 21.9.2016, sa zúčastnili školy a jednotlivci z celého Slovenska.

1. miesto v dekoratívnej tvorbe (vo vizáži) v súťažnej disciplíne „Múza jesene“ obsadila Karolína Harbuľáková z III. I triedy. Modelkou jej bola spolužiačka Sidónia Terkaničová. Blahoželáme!!!

 

ODĚV & TEXTIL 2016


Zahraničný úspech vo veľkej konkurencii

Zúčastnili sme sa 3. ročníka súťaže pre žiakov základných a stredných škôl z Českej republiky aj zo zahraničia v oblasti spracovania textílií a odevnej tvorby. Základné školy súťažili v kategórii "Tvoríme z textilu" a stredné školy v kategoriách "Kúzlo technickej textílie", "Príroda nás oblieka", "V zrkadle doby" a "Horúčka sobotnej noci".

Výsledková listina.

 

Týždeň dobrovoľníctva


Vydaj sa na dobrodružstvo, nájdi sa v dobrovoľníctve

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2016, zameraného na propagáciu dobrovoľníctva a dobrovoľníckych organizácií bol s aktivitami Dobrovoľníckeho centra Košického kraja oboznámiť žiakov našej školy pán Ján Smetana. Hlavným cieľom bola propagácia dobrovoľníctva a jeho možností. Skúsenosti ukazujú, že zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít pozitiívne formuje osobnosť mladých ľudí. Ako dobrovoľníci môžu ľudia pôsobiť aj v zahraničí, pričom hlavné výlohy sú hradené dobrovoľníckym centrom. Koordinátorkou kampane je Dominika Hradiská [dominika.hradiska@gmail.com] v spolupráci s Mgr. Balllayovou.

 

Koncert na počesť Ústavy SR


Predviedli sme našu kolekciu Tradície (1'50" - 2'15")

Matica slovenská vedno s Arcibiskupským školským úradom v Košiciach a s košickou Strednou odbornou školou automobilovou usporiadali koncert ku Dňu ústavy. V bohatom kultúrnom programe vystúpil 50-členný orchester ľudových nástrojov, spievali Matičiarky i súbor Rozmarija, preplnená školská aula videla módnu prehliadku, ľudový tanec, vypočuli si salónny orchester Cassovia Ensemble. Pozrite si videoreportáž.


Sociálne štipendium - DOKLADY


Doklady potrebné k prehodnoteniu sociálneho štipendia:

  • vysvedčenie zo šk. roka 2015/2016
  • hmotná núdza (potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi – doklad so septembrovým dátumom,
  • životné minimum (všetky doklady o príjme v rodine za rok 2015)

Doklady, ktoré sú potrebné k PRIZNANIU sociálneho štipendia:

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima. Podrobnosti a zoznam potvrdení je TU v pdf

Všetky doklady je potrebné priniesť na sekretariát RŠ najneskôr do 26. septembra 2016!

 

Školský rok 2016 - 2017


všetci

Slávnostné otvorenie školského roka 2016-2017 sa uskutočnilo 5. septembra 2015 o 8:00 hod v priestoroch školy.

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2016 - 2017!

 

Staršie udalosti ale tiež zaujímavé


Udalosti v školskom roku 2015-2016

Udalosti v školskom roku 2014-2015

Udalosti v školskom roku 2013-2014

Udalosti v školskom roku 2012-2013

Udalosti v školskom roku 2011-2012

Kalendár

Naše práce   


Prezentácie ODI

Karta ISIC/EURO26

Info na stránke DPMK alebo ISIC/EURO26

Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


Alternativní obsah, napr. obrázek.

Fotogaléria