headerphoto

Koncert na počesťústavy


Predviedli sme našu kolekciu Tradície (1'50" - 2'15")

Matica slovenská vedno s Arcibiskupským školským úradom v Košiciach a s košickou Strednou odbornou školou automobilovou usporiadali koncert ku Dňu ústavy. V bohatom kultúrnom programe vystúpil 50-členný orchester ľudových nástrojov, spievali Matičiarky i súbor Rozmarija, preplnená školská aula videla módnu prehliadku, ľudový tanec, vypočuli si salónny orchester Cassovia Ensemble. Pozrite si videoreportáž.


Sociálne štipendium - DOKLADY


Doklady potrebné k prehodnoteniu sociálneho štipendia:

  • vysvedčenie zo šk. roka 2015/2016
  • hmotná núdza (potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi – doklad so septembrovým dátumom,
  • životné minimum (všetky doklady o príjme v rodine za rok 2015)

Doklady, ktoré sú potrebné k PRIZNANIU sociálneho štipendia:

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima. Podrobnosti a zoznam potvrdení je TU v pdf

Všetky doklady je potrebné priniesť na sekretariát RŠ najneskôr do 26. septembra 2016!

 

Školský rok 2015 - 2016


všetci

Slávnostné otvorenie školského roka 2016-2017 sa uskutočnilo 5. septembra 2015 o 8:00 hod v priestoroch školy.

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2016 - 2017!

 

Staršie udalosti ale tiež zaujímavé


Udalosti v školskom roku 2015-2016

Udalosti v školskom roku 2014-2015

Udalosti v školskom roku 2013-2014

Udalosti v školskom roku 2012-2013

Udalosti v školskom roku 2011-2012

Kalendár

Neprehliadnite!

Voľné pracovné miesto:

majster OV - kaderník

Naše práce   

Prezentácie ODI

Karta ISIC/EURO26

Info na stránke DPMK alebo ISIC/EURO26

Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


Alternativní obsah, napr. obrázek.

Fotogaléria