headerphoto

Európsky deň odborných zručností


V tomto školskom roku sme sa stali oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností a našou aktivitou budú Previerky zručností študentov odboru kaderník 3. ročník na tému Spoločenský účes v termíne 18. 10. 2019. Práce žiakov vyhodnotia majsterky odborného výcviku a zástupcovia našich partnerov a živnostenskej komory. Informácie o priebehu budú prezentované aj na oficiálnych internetových stránkach Európskeho týždňa odborných zručností.
Veríme v úspešnosť našej akcie a v predvedenie kreativity a zručnosti našich študentov na vysokej úrovni.
Podrobnejšie INFO tu

 

Pribenik - Mosty bez bariér


Pribenik 2019 - "Mosty bez bariér" bol 10. ročník krásneho podujatia, ktoré prepája dva svety - svet zdravých so svetom handicapovaných. Aj tento rok našu školu úspešne reprezentovala výprava 14tich žiakov rôznych odborov, ktorí mali plné ruky práce počas celého dňa. Do súťaže "TOP výrobok" sme prihlásili "pelerínu" z dielne odevného dizajnu. Kreativitu našich odevných dizajnérov ocenila odborná porota, ktorá nám udelila krásne 2. miesto. Diplom sme si prevzali z rúk predsedu KSK. Za vzornú reprezentáciu školy všetkým zúčastneným patrí vďaka.

 

DOD Rádia Regina


Deň otvorených dverí slovenského rozhlasu Rádio Regina - štúdio Východ sa uskutočnil 5.9.2019 a zúčastnila sa ho I. I trieda s triednou profesorkou Vinclavovou. Videli sme tvorivé dielne, súťaž o najlepší čokoládový koláč a jej vyhodnotenie, čo sme aj patrične ochutnali. Prehliadka po štúdiách bola tiež inšpiráciou pre rozhlasové vysielanie na škole.

 

Sociálne štipendium - 2019-2020


Potrebné doklady k poberaniu sociálneho štipendia:

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi a to podľa toho či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

    Hmotná núdza

  • potvrdenie z ÚPSV a R o poberaní dávky v hmotnej núdzi
  • koncoročné vysvedčenie za šk. rok 2018/2019

    Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2018

  • Presný zoznam je tu v tomto dokumente:

    STIPENDIUM

Všetky doklady je potrebné priniesť na sekretariát RŠ
najneskôr do 25. septembra 2019!

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu šk. roka

 

Školský rok 2019 - 2020


Slávnostné otvorenie školského roka 2019-2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 o 8:00 hod v priestoroch školy.

Prajeme všetkým úspešný školský rok 2019 - 2020!

 

Staršie udalosti ale tiež zaujímavé


Udalosti v školskom roku 2018-2019

Udalosti v školskom roku 2017-2018

Udalosti v školskom roku 2016-2017

Udalosti v školskom roku 2015-2016

Udalosti v školskom roku 2014-2015

Udalosti v školskom roku 2013-2014

Udalosti v školskom roku 2012-2013

Udalosti v školskom roku 2011-2012

Kalendár

Neprehliadnite!

Využi EXTRA zľavy DO 17. NOVEMBRA!

Naše práce   


Prezentácie ODI

Karta ISIC/EURO26

Info o platnosti na stránke DPMK

Cena za prolongáciu 3 € cez SMS.


Alternatívny obsah

Fotogaléria