headerphoto

Záujmové krúžky 2019-2020Deň, názov krúžku

Vedúci

Zoznam skratiek krúžkov        Pozn.: horný týždeň v rozvrhu = párny týždeň v kalendári.
PONDELOK
Viac ako peniaze (96)RNDr. Petkaničová
Krúžok šikovných rúk (84) Ing. Gunárová
UTOROK
Košické potulky (KE a okolie) PaedDr. PhDr. Erika Fertaľová, PhD.
Športovo-turistický (telocvičňa, KE) Mgr. Blanár
Multimediálny krúžok (79) Ing. Mihaľo
Krúžok anglického jazyka (98, knižnica) Ing. Siroťáková
STREDA
Kadernícky krúžok (nepár. - 67) Ing. Mentová
Kamarátka angličtina (98, knižnica) Ing. Kopkášová
Slovenčina na slovíčko (82, knižnica) Mgr. Jancusková
PIATOK
Košické potulky (KE a okolie) PaedDr. PhDr. Erika Fertaľová, PhD.
Kadernícky krúžok (pár. - 67) Ing. Mentová
Krúžok vizáže ( 67) Mgr. Repiščáková
Kultúrny krúžok (centrum KE) PhDr. Vinclavová
SOBOTA
Športovo-turistický (KE a okolie) Mgr. Blanár
Košické potulky (KE a okolie) PaedDr. PhDr. Erika Fertaľová, PhD.Kalendár