headerphoto

Záujmové krúžky 2017-2018Deň, názov krúžku

Vedúci

Zoznam skratiek krúžkov        Pozn.: horný týždeň v rozvrhu = párny týždeň v kalendári.
PONDELOK
Ekológia okolo nás (97) Mgr. Handlovičová
Viac ako peniaze (96)RNDr. Petkaničová
Kadernícky krúžok (pár. - 67) Ing. Mentová
UTOROK
Košické potulky (KE) PaedDr. PhDr. Erika Fertaľová, PhD.
Krúžok vizáže (nepárny t. - 67) Mgr. Repiščáková
Pohybové hry (telocvičňa) Mgr. Blanár
Multimediálny krúžok (79, nepár. t.) Ing. Mihaľo
STREDA
Svet okolo nás (knižnica) Ing. Kopkášová
Krúžok prvej pomoci (97) RNDr. Slatinská
Multimediálny krúžok (79, nepár. t.) Ing. Mihaľo
Kresba (84) Mgr. art. Vargošková
ŠTVRTOK
Krúžok vizáže (nepárny t. -67) Mgr. Repiščáková
Turistický krúžok (86) Mgr. Jancusková
Košice - včera a dnes (79) Ing. Moyzesová
PIATOK
Kadernícky krúžok (pár. - 67) Ing. Mentová
Kultúrny krúžok (19, KE) PhDr. Vinclavová
SOBOTA
Turistický krúžok (KE a okolie) Mgr. JancuskováKalendár